Ankapark için Bir Durdurma Kararı Daha

Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve meslek odalarının AOÇ Hayvanat Bahçesi yenileme alanı için Çevre Şehircilik Bakanlığına açtığı davada 18. İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan Hürriyet’e, “Bu karar AOÇ’de verdiğimiz mücadelede haklılığımızın hukuksal göstergesidir” dedi.
Mahkemenin verdiği kararın AOÇ arazileri üzerinde yapılaşma yapılamaz hükmüne karşın, dava konusu alanda ücretli giriş yapılarak kullanılacak Ankapark gibi ticari tesis öngörüldüğü, alanın mutlak tarım alanı olduğu yaklaşımıyla yürütmenin durdurulduğunu belirten Candan, “Büyükşehir Belediyesi şimdi Ankapark’ta harcadığını ifade ettiği 800 milyonun hesabını nasıl vereceğini düşünsün” dedi ve şöyle devam etti: “Atatürk Orman Çiftliği arazilerinde, Kaçak Saray’da dahil Ankapark, yollar hepsi yasadışı duruma geldi. Oraya bir çivi bile çakılmaması gerekirken, kaçak sarayla bağrına beton hançer, Ankapark ile metal yığını çakıldı. Bu süreçte odalar olarak, bu alanda neden yapılmaması gerektiğini, tarım arazisi olduğunu, Atatürk’ün şartlı bağış yaptığını Ankara’nın nefes koridoru olduğunu anlattık, anlamadılar. Bilimdışı, akıldışı uygulamalarla bize ait olanı almaya çalışıyorlar. Kamunun bütçesini yasadışı projelere aktararak kamuya zarar veriyorlar. Mahkemenin kararı ders niteliğindedir. Bu kararla yöneticileri bir kez daha hukuka uymaya davet ediyoruz.”